Zakaj BITCOIN?

zagotavlja suverenost in svobodo
omogoča shranjevanje kupne moči
zagotavlja svobodo govora
vrača moč posamezniku

Bitcoin

Bitcoin je nov način shranjevanja vrednosti in prenašanja le te. Za razliko od obstoječega denarnega sistema, Bitcoin za delovanje ne potrebuje osrednje entitete (banke, države), ki ji je potrebno zaupati. Zaradi tega je Bitcoin prva odprta in resnično brezmejna valuta.

btc-mind

Omogoča popolno preglednost in lastništvo, kjer ni prisotnega tveganja nasprotne stranke. Prvič v zgodovini človeštva si lahko vsakdo lasti in shrani sredstvo, ki je resnično redko, ne potrebuje dovoljenja, je decentralizirano, vsevključujoče, zlahka deljivo, matematčno preverljivo in ga ni mogoče zaseči. Vaše transakcije pa ni mogoče preprečiti ali razveljaviti.

Bitcoin je matematika, ki izloča slabo plat človeške narave. Hkrati ločuje denar od države.
Mogoče ga je hitro in skoraj brez stroškov poslati kamorkoli na svetu, kadarkoli. Prava revolucija, ki jo omogoča tehnologija.

Lastnosti

btc logo

Omejen

Deljiv

Odprt

Ne potrebujete dovoljena za uporabo

Odporen na cenzuro

Trajen

Peer to peer (neposredno med uporabnikoma)

Preverljiv

Prenosljiv

Odporen na spremembe

Zamenjaj svojo pozornost za bitcoin. Poglej video, preberi vsebino in PREJEL BOŠ 100 SATOSHIJEV.

Nastanek Bitcoina

Avtor s psevdonimom Satoshi Nakamoto je projekt Bitcoin oznanil 31. oktobra 2008 v dopisnem seznamu za kriptografijo in objavil belo knjigo. Novembra istega leta je bil registriran odprtokodni projekt Bitcoin na portalu Sourceforge. 3. januarja 2009 je bil ustvarjen prvi blok. 9. januarja pa je bila izdana prva različica odjemalca Bitcoin v0.1. Le nekaj dni pozneje je bila opravljena prva transakcija z Bitcoini med Satoshijem Nakamotom in priznanim računalniškim strokovnjakom Halom Finneyjem.

Prvi nakup dobrine iz resničnega sveta z bitcoinom je bila 22. maja 2010, ko je Laszlo Hanyecz opravil nakup dveh pic v protivrednosti 10.000 bitcoinov.

satoshi
intersection

Potrjevanje transakcij

Vsakdo lahko sodeluje v procesu preverjanja in potrjevanja bitcoin transakcij. Ta proces imenujemo rudarjenje. V sklopu rudarjenja nastajajo tudi novi bitcoini. Končno, matematično omejeno število bitcoina je 21 milijonov. Vsake 4 leta se število novo izdanih kovancev v procesu rudarjenja prepolovi (razpolovitev). Od danes do leta 2140 bo izdanih le še nekaj več kot 9 % kovancev.

intersection
bitcoin logo

BITCOIN IZOBRAŽEVANJE

prijavi se

Bitcoin in energija

Proces rudarjenja zahteva veliko procesorske moči, kar pomeni veliko energije. Rudarji so podvrženi prostemu trgu in posledično iščejo najcenejše vire energije. V javnosti velja napačna predstava, da Bitcoin omrežje porabi več energije kot vse ostale dejavnosti. Ena zadnjih raziskav, ki ovrže sporno predstavo se nahaja na spletni povezavi https://www.lynalden.com/bitcoin-energy/.

Rudarjenje samo po sebi uporablja poslovni model, ki narekuje uporabo najcenejše energije. Le ta se praviloma nahaja tam, kjer se ustvarjajo presežki proizvodnje energije ali se ustvarja presežna energija kot posledica druge dejavnosti (npr. pri črpanju nafte se sprošča veliko plina metan).

energy1
energy2

Bitcoin ima edinstveno možnost, da presežno energijo izkoristi in s tem ustvari dodano vrednost. Presežna energija bi se drugače zavrgla. Prav tako lahko bitcoin deluje okolju prijazno saj npr. izraba metana za rudarjenje zmanjšuje izpust zelo škodljivega toplogrednega plina v ozračje.

Bitcoin služi tudi kot t.i. katalizator na energetskem trgu saj omogoča proizvajalcem energije, da zagotavljajo stabilno proizvodnjo energije v času presežkov in pomanjkanju energije.

energy2

Zakaj Bitcoin

Bitcoin je bil ustvarjen kot nov način digitalne izmenjave vrednosti oziroma valute preko svetovnega spleta, ki hkrati razrešuje težave trenutnega finančnega sistema. Namen bitcoina je bil ponuditi novo digitalno valuto »malemu« človeku, ki je neodvisna od finančnih elit in mu omogoča globalno, svobodno, zanesljivo, varno, učinkovito in zasebno izmenjavo digitalne vrednosti.

Bitcoin zagotavlja suverenost in svobodo posamezniku ter omogoča shranjevanje vaše kupne moči za prihodnost.

Bitcoin je programska koda. Koda je govor. Bitcoin zagotavlja svobodo govora.

Bitcoin vrača moč posamezniku!

Slovar

  • Bitcoin (BTC) – pomeni oznako za ekosistem, omrežje.
  • bitcoin - valuta
  • Satoshi – je najmanjša enota valute bitcoin ; 1 satoshi= 0,00000001 BTC.
  • Rudarjenje (ang. mining) - proces, s katerim se preverjajo in potrjujejo transakcije v omrežju bitcoin ter proces, ki zagotavlja varnost sistema in soglasje vseh udeležencev. Del tega procesa je tudi kreiranje novih bitcoinov.
  • Bitcoin konsenz – sklop matematičnih algoritmov, ki zagotavljajo pravila delovanja Bitcoin omrežja.
  • Količina opravljenega dela (ang. Proof of work oz POW) – temeljni mehanizem delovanja v Bitcoin omrežju, ki zagotavlja, da novo izdane bitcoine prejme tisti, ki prvi razreši in objavi v omrežju matematično rešitev novega bloka (seznama) BITCOIN transakcij.
  • Strojna denarnica (ang. hardware, cold wallets) - naprava, ki nudi najbolj varen in hkrati prijazen način hranjenja bitcoina. Več o denarnicah
  • Lightning network – je vzporedno omrežje, ki temelji na omrežju Bitcoin in omogoča instantne transakcije med uporabniki.